Centrum Doskonalenia Kompetencji jest jednostką międzywydziałową działającą na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Bezpośrednio podlega Prorektorowi ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką.

Celem Centrum jest świadczenie usług edukacyjnych, szkoleniowych, badawczych, diagnostycznych, a także wspieranie działalności innych instytucji na zasadzie partnerstwa. Oferta kierowana jest przede wszystkim do osób i instytucji związanych z edukacją i wychowaniem.

Zadania są realizowane poprzez:

  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, treningów oraz innych specjalistycznych zajęć dydaktycznych i metodycznych,
  • prowadzenie działań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • wspomaganie kadry pedagogicznej oraz pracowników szkół, placówek oświatowych i innych instytucji działających na rzecz oświaty,
  • organizowanie i prowadzenie diagnozy osiągnięć uczniów,
  • prowadzenie i opracowanie diagnozy zjawisk społecznych,
  • prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,
  • opracowanie kompletnej analizy statystycznej,
  • publikację wyników prowadzonych badań naukowych i ekspertyz diagnostycznych,
  • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo liczne kursy i szkolenia z wielu dziedzin tematycznych.

Realizujemy również badania ilościowe i jakościowe oraz projekty łączące oba rodzaje badań.

Jak również jesteśmy w stanie podjąć się działań na indywidualne zamówienie Klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.